Photos - 20071.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM

 


2.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM

 

 


3.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM

 


4.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM

 


5.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM

 


6.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM

 


7.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM


 


8.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM

 


9.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM

 


10.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM

 


11.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM

 


12.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM

 


13.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM

 


14.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM

 


15.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM

 


16.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM

 

 


17.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM

 


18.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM

 


19.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM


 


20.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM

 


21.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM

 


22.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM

 


23.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM

 


24.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM

 


25.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM

 


26.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM

 


27.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM

 


28.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM

 


29.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 100-400 mm / F4.5-5.6 L IS USM

 


30.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 100-400 mm / F4.5-5.6 L IS USM

 


31.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 100-400 mm / F4.5-5.6 L IS USM

 


32.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 100-400 mm / F4.5-5.6 L IS USM

 


33.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 100-400 mm / F4.5-5.6 L IS USM

 


34.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 100-400 mm / F4.5-5.6 L IS USM

 


35.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 100-400 mm / F4.5-5.6 L IS USM

 


36.
Kiilin Kotiseutumuseo.
Kiili, Siipyy.
22.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 100-400 mm / F4.5-5.6 L IS USM

 


37.
Kallon majakka.
Mäntyluoto, Pori.
23.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM

 


38.
Kettu.
Otsolahti, Espoo.
25.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 100-400 mm / F4.5-5.6 L IS USM

 


39.
Kettu.
Otsolahti, Espoo.
25.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 100-400 mm / F4.5-5.6 L IS USM

 

 


40.
Kettu.
Otsolahti, Espoo.
25.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 100-400 mm / F4.5-5.6 L IS USM

 


41.
Punakuiri.
Otsolahti, Espoo.
25.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 100-400 mm / F4.5-5.6 L IS USM

 


42.
Punakuiri.
Otsolahti, Espoo.
25.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 100-400 mm / F4.5-5.6 L IS USM

 


43.
Hanhikuvaajat.
Otsolahti, Espoo.
25.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 100-400 mm / F4.5-5.6 L IS USM

 


44.
Kanadanhanhi.
Otsolahti, Espoo.
25.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 100-400 mm / F4.5-5.6 L IS USM


 


45.
Kettu.
Otsolahti, Espoo.
25.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 100-400 mm / F4.5-5.6 L IS USM

 


46.
Kettu.
Otsolahti, Espoo.
25.09.2007

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 100-400 mm / F4.5-5.6 L IS USM